Request sent

ADP

Aeroports de Paris (ADP), Europas næststørste lufthavnskoncern,
valgte Talentsoft til sine ledere og HR-medarbejdere, så de kan drive MUS-samtaler, årlige målsætninger og lønvurderinger for en arbejdsstyrke på 1.200 medarbejdere.

Virksomheden: Næststørste lufthavns- og luftfartskoncern i Europa, hvor man udvider sine aktiviteter til også at omfatte passagertjenester, ejendomsforvaltning og eksport af knowhow til hele verden.

Udfordringen: At understøtte moderniseringen af, hvordan arbejdsstyrke og kompensation kunne styres med et nyt værktøj som supplement til den eksisterende HRIS (SAP). Derudover en forenkling af hvordan MUS-samtaler, årlige mål og lønvurderinger styres for arbejdsstyrken.

Vores svar: At gøre det muligt for  ADP-koncernledere og HR-beslutningstagere at styre MUS-samtaler, formularer for årlige mål og lønvurderinger, gældende for en arbejdsstyrke på ca. 1.200 medarbejdere med en planlagt udvidelse til 6.000 medarbejdere.

Nøglepunkter

Den overordnede ide var at udvikle et variabelt kompensationssystem til ledende medarbejdere. Samtidig skulle det være bundet op på medarbejdernes mål. Initiativet fra HR-koncernledelsen i ADP skal lette opgaverne for lederne og sikre dem et bedre overblik over deres årlige mål.

Frédéric Legros, Aéroports de Paris (ADP) - Chef for HR og Informationssystemer

Flere succeshistorier

select your language

frenchdutchgerman